Технологія знезаражування зерна

      ЗАТВЕРДЖУЮ:

                                                                            Директор ТОВ «Грасп»

                                                                           П.Р. Симонян

                                                                                     ______________________

                                                                                 

                                                                                 «17» жовтня 2014

                                                                          

                               

 

                        

ТЕХНОЛОГІЧНА ІНСТРУКЦІЯ І ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

ПРИ ЗНЕЗАРАЖЕННІ КАРАНТИННИХ І ПІДКАРАНТИННИХ ОБ'ЄКТІВ

        ПРЕПАРАТАМИ НА ОСНОВІ ФОСФІДУ АЛЮМІНІЮ І МАГНІІЮ

НА СУДАХ У РІЧКОВИХ І МОРСЬКИХ ПОРТАХ УКРАІНИ , В ВАНТАЖНИХ КОНТЕЙНЕРАХ, ЗАЛІЗНИЧНИХ ВАГОНАХ, ЕЛЕВАТОРАХ, СКЛАДСЬКИХ ПРИМИЩЕННЯХ

 

(Затверджено наказом № 7 / адм. Від 01.09.2014г.)

 

 

Погоджений

Начальником

Головного Управління Держсанепідслужби

на водному транспорті

(Експертний висновок від 01.12.2014г. № 2519/02)

 

 ОДЕСА - 2014

1.     ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

            Дана технологічна інструкція розроблена відповідно до вимог Законів України "Про карантин рослин", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про пестициди и агрохімікати", "Про ОХОРОНУ НАВКОЛИШНЬОГО природного середовища", "Про охорону праці", "Рекомендаціями з безпечного використання пестицидів на судах» Міжнародної Морської Організації (IMO - International Maritime Organization 2002),« Тимчасової Інструкцією з технології та забезпеченню безпеки при знезараженні зерна і сільгосппродуктів препаратами на основі фосфіну на суднах водного транспорту України »1999, Державними санітарними правилами «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві» № 8.8.1.2.001-98 та «Інструкції з техніки безпеки при зберіганні, транспортуванні і застосуванню пестицидів у сільському господарстві» і призначена для внутрішнього застосування ТОВ «Грасп».

            Дана інструкція визначає техніку і технологію знезараження в транзиті і біля причалу зернових вантажів і деревини в трюмах суден, у контейнерах, елеваторах, складських приміщеннях, залізничних вагонів з використанням препаратів на основі фосфіну , внесених до Реєстру пестицидів, дозволених для застосування в Україні. А також спосіб взаємодії фумігаційної компанії з согласующими, що організують державними структурами. 

        Знезараження (фумігація) сільськогосподарської, лісової та промислової продукції, тари, складів, вагонів, трюмів судів і т.д. газоподібними пестицидами - фумигантами - один з найбільш ефективних методів попередження поширення шкідливих видів фауни, в тому числі і карантинних зонах, між країнами і всередині країни. 

Ідеальний фумігант повинен володіти такими властивостями:

низькою вартістю, високою токсичністю для комах при відсутності небезпеки для людини, хорошою проникаючою здатністю, що не сорбироваться продукцією, мати попереджувальні властивості (запах), не викликати побічних дій (корозія), не бути вибухонебезпечним, добре зберігатися, не викликати резистентність у комах. Пошуки подібного препарату постійно ведуться.

Фосфін - один з фумігантів, що практично не сорбується зерном, зернобобовими та іншими сільськогосподарськими продуктами, деревиною, має попереджувальний запах і не акумулюється в організмі людини; не утримується на відкритих просторах, небезпечні концентрації можуть виникнути тільки в ізольованих приміщеннях. 

 

2.     Фізико-хімічні властивості ПРЕПАРАТІВ НА ОСНОВІ фосфіну

 

Фосфін - хімічна формула РН3 ;

 молекулярна маса - 34,04;

Газ в 1,5 рази важчий за повітря;

точка кипіння - 87 ° С нижче нуля;

точка замерзання - 133,5 ° С нижче нуля;

прихована теплота випаровування - 102,6 кал / г;

нижня межа вибуховості - 1,79% за обсягом повітря;

запах - нагадує запах карбіду.

Тиск газу (атм.) При температурі: 0 ° С - 21,6; 20 ° С - 34,2; 40 ° С - 51,9.

Здатний до самозаймання при контакті з капельножидкой вологою.

Нижній поріг самозаймання 26-28 мг / л.

     

Запах газоподібного фосфіну відчувається при концентрації 0,02-0,04мг / куб.м. Гранично допустима концентрація ГДК фосфіну, прийнята в Україні для повітря в робочій зоні, становить 0,1мг / куб., В США, Англії, Болгарії та ін. 0,1ppm (0.14 мг / куб.м), а безпечна при впливі на протязі 15 хвилин без засобів захисту органів дихання, аварійна концентрація - STEL - дорівнює 0,6 ppm (0.8 мг / куб.м.). ГДК для атмосферного повітря і повітря в житлових приміщеннях становить 0,01 мг / куб.м ..

Фосфін не вплине на сталь, оцинкований і білу жерсть, дерево, шовкові і бавовняні тканини, мішковину, брезент.Викликає сильне окислення мідних предметів. Добре розчиняється у воді.

Препарати у вигляді таблеток, гранул фосфіду алюмінію випускаються в Німеччині під назвою «Фостоксин», у вигляді таблеток і порошку в США під назвою «Фумітоксін» і «Детіа», «Фоском», «Фостек» виробництва Бразилії та «Геліофос», «Алфос »Китайського походження. У Німеччині, крім того, виготовляють препарат на основі фосфіду магнію у вигляді таблеток і гранул під назвою «Магтоксин», у вигляді одинарних плит - «Плейтс», з'єднаних по 16 штук в «стріпси».

        Гранули і таблетки препаратів виготовлені з спресованих компонентів: фосфіду алюмінію і карбомата амония - і покриті з зовні парафіном. Таблетки містять фосфід алюмінію і стабілізатор, що запобігає його швидке розкладання.Діаметр гранул 9 мм, довжина 7 мм, маса 0,6 м Діаметр таблеток 19 мм, довжина 6 мм, маса 3 м                                          

                                                                                                                                                                  При взаємодії фосфіду алюмінію з вологою повітря або продукції виділяється фосфористий водень, залишається гідроокис алюмінію - порошок світло-сірого кольору, який видаляється аспірацією або сепаруванням і не впливає на якість продукції.

Реакція відбувається за формулами:     

АLP + 3H2O ® Al (OH) 3 + PH3.

MgP + 3H2O = Mg (OH) 3 + PH3.

Завдяки тому, що компоненти препаратів спресовані і мають у своєму складі парафін, реакція розкладання фосфіду алюмінію починається в залежності від умов через 1-4 години після контакту з вологою.

Таблетки або гранули повністю розкладаються за 12-48 год. Розкладання відбувається тим швидше, чим вище температура і вміст вологи в повітрі. При розкладанні однієї гранули виділяється - 0,2 м фосфористого водню, при розкладанні однієї таблетки - 1 м

Вхідний до складу препаратів карбомат амонію розкладається з виділенням аміаку. Вуглекислий газ і аміак знижують вибухонебезпечність фосфористого водню.

Реакція розкладання карбомата амонію відбувається за формулою:

NH4NH2CO2 ® 2NH3 + CO2.

Уповільнене розкладання гранул і таблеток також знижує вибухонебезпечність, оскільки поступове виділення фосфіду виключає утворення великих концентрацій газу, але в теж час викликає необхідність тривалої експозиції.

 

3.     ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ І ЗАКЛАДКА ПРЕПАРАТУ НА ОСНОВІ фосфіну на суднах

 

Фумігація - процес виділення токсичного газу в закритому просторі з метою знищення шкідників запасів.

Фумігація в транзиті повинна проводитися тільки на розсуд капітана судна. Це ясно повинні розуміти судновласники, фрахтователи і всі інші зацікавлені сторони при розгляді питання про транспортування вантажу, який може бути заражений.

Роботи по знезараженню зерна в трюмах суден від шкідників, а також в профілактичних цілях виконуються тільки фумігацілннимі компаніями, що мають ліцензію на право виконання цих робіт і несучими юридичну відповідальність за якість виконаних робіт.

 Фумігація вантажу в трюмах проводиться тільки після закінчення навантаження всього судна і включає наступні технологічні етапи:

· Підготовчі роботи.

· Закладка препарату.

· Експозиція.

· Дегазації.

 

3.1. Підготовчі роботи

     

Фумігаційна компанія завчасно отримує заявку на виконання робіт та інформацію від агентуючих фірм про передбачуваний час прибуття і вантаження судна із зазначенням країни, куди слід вантаж і кількість тонн.

Згідно з «Рекомендацій щодо безпечного використання пестицидів на судах» Міжнародної Морської Організації (IMO - International Maritime Organization 2002, вантаж який піддався фумігації автоматично переходить в розряд небезпечних вантажів і відповідно судна морського та річкового флотів, на яких передбачається знезараження вантажу препаратами на основі фосфіну повинні відповідати наступним вимогам, які контролюються фахівцями фумотряда:

- Мати механічну систему відкриття і закриття трюмних кришок;

- Мати примусову вентиляцію житлових, робочих і службових приміщень;

- Система вентиляції трюмів не повинна проходити через робочі, службові та житлові приміщення судна;

- Мати висновок Міжнародного Морського Регістру на перевезення небезпечних вантажів;

- Повинні бути забезпечені засобами газоаналізу та засобами індивідуального захисту, аптечкою невідкладної допомоги на випадок отруєння фосфіном.

Інспекцію трюмів для визначення готовності судна до фумігації рекомендується проводити до початку його навантаження, коли трюму ще порожні. Інспекція трюмів судна повинна включати в себе наступне:

1. перевірка герметичності кришок трюмів, вентиляційних люків та інших закриттів;

2. конструкції і системи, такі як коффердама, трубопроводи, тунелі, льяла, протипожежні системи, електропроводка і т.п., через які газ може проникнути в інші приміщення;

3. з особливою увагою проводити огляд трюмів, що проходять під налаштуванням судна або мають загальну перегородку з житловими приміщеннями, упевнитися в їх повної герметичності і неможливості проникнення газу в житлові приміщення;

Після закінчення інспекції трюмів фумігатор складає « Акт про готовність вантажних трюмів судна до фумігації», в якому зазначається придатність кожного трюму до фумігації. Якщо який-небудь трюм не придатний для фумігації, то в акті має бути вказана причина. Цей акт має бути підписаний фумігатором і капітаном судна або відповідальною особою, який заміняє капітаном. (Додаток № 2)

Представник фумотряда вручає капітану судна під підпис наступний пакет документів «Офіційне предфумігаціонное повідомлення» (Додаток № 1), « Заходи безпеки в рейсі, при дегазації вантажу і його розвантаженні »(Додаток № 4), «Заходи протипожежної безпеки та засоби індивідуального захисту» ( Додаток № 5), «Список коштів газоаналізу і газозахисту, переданих на судно фумігаційної компанією»(Додаток № 6), «Перелік медикаментів і медичного інструментарію, необхідний для надання першої допомоги при отруєнні фосфином» (Прложеніе № 7), « Розташування точок інструментального контролю герметичності трюмів перед рейсом та Інструкція з виміру концентрації фосфіну »(Додаток № 9) і знайомить капітана з технікою особистої та громадської безпеки, пожежної безпеки, засобами індивідуального захисту, симптомами отруєння та надання першої допомоги. Проводить інструктаж відповідальної особи, призначеної капітаном, і видає йому копію інструкції із застосування фуміганта і акт огляду трюмів, підписаного фумігатором та відповідальною особою, забезпечивши наступну інформацію:

1. перелік трюмів підлягають фумігації;

2. методи закладки фуміганта;

3. запобіжні заходи під час рейсу, симптоми отруєння методи першої допомоги;

4. що два члени екіпажу пройшли інструктаж щодо використання засобів індивідуального захисту і газоаналізаторів на борту судна;

5. список приміщень і відкритих просторів судна, які повинні перевірятися в рейсі на предмет витоку газу як мінімум один раз на добу;

6. інструкція з вентиляції трюмів і дії екіпажу в разі витоку газу;

7. протипожежна безпека, засоби і методи гасіння фуміганта.

На підставі отриманих при інспекції судна даних, а також виходячи з конструктивних особливостей судна, фізико-хімічних властивостей фуміганта, температури і характеру вантажу, його вологості, тривалості рейсу та інших факторів, визначити можливість, умови і технологію ефективного знезараження вантажу.

З урахуванням обраної технології знезараження фахівець фумотряда визначає витрату на кожен трюм препарату, що містить фосфін, і становить схему введення препарату в вантаж або розподілу його по поверхні вантажу, про що складається « фумігаційних план »(Додаток №3), який видається капітанові судна під підпис .

Після закінчення всіх підготовчих операцій фахівець фумігаційної компанії перевіряє виконання всіх робіт і складає«Акт готовності судна до газації» (Додаток № 8)

Згідно «Тимчасової інструкції ...» : Відповідальний за фумігацію передає капітанові судна під підпис кошти газоаналізу і газозахисту:

а) дві протигазну панорамні маски;

б) чотири протигазні фільтру;

в) ручний газоаналізатор (аспіратор);

г) 30 індикаторних трубок для визначення безпечних концентрацій фосфіну (у дозі 0,01-0,30 ppm - 10 шт., в дозі 0,1- 4,0 ppm - 20 штук).

Засоби газоаналізу та захисту органів дихання поставляються на судно з урахуванням конструктивних особливостей судна і тривалості рейсу. При цьому кошти газоаналізу повинні супроводжуватися відповідними міжнародними стандартами або сертифікатами Держстандарту України, що дозволяють використання цих приладів на території країни.        

Згідно рекомендацій ММО:

п. 3.4.3.13. «Перевірка концентрації газу у трюмів, а також у житлових і виробничих приміщеннях, судна, повинна проводитися протягом усього рейсу, щонайменше, через кожні 8:00 або частіше, якщо це рекомендується представником фумігаційної компанії. Показання повинні записуватися в судновий журнал ».

Тобто, мінімум тричі на день необхідно проводити заміри газу. Якщо концентрації газу немає, то одна відкрита індикаторна трубка може бути використана протягом 24 годин, за умови, що зберігається з загерметизувати кінцями.Потім трубки будуть інтенсивно витрачатися при дегазації в порту призначення. Що стосується засобів захисту органів дихання, то кількість масок і фільтрів визначається необхідною кількістю членів екіпажу, які беруть участь у відкритті та закритті кришок трюмів і заміру газу. Тому, необхідна кількість визначає відповідальний за фумігації представник фумігаційної компанії. Вона ж, ця компанія поставляє перераховане обладнання, але це не означає, що повинна робити це за свій рахунок.

 

Обладнання та спецодяг, застосовувана для проведення фумігаційних робіт :

- Металевий зонд з накручувати секціями для введення таблеток або гранул на необхідну глибину вантажу;                                                                                                                                    

- Газоаналізатор для контролю концентрації газу в робочій зоні;

- Психрометр для вимірювання вологості, термощуп для вимірювання температури зерна;

- Панорамні маски і фільтри для захисту органів дихання;

- Легко вентильована (бавовняна куртка і штани, шкіряне взуття) спецодяг;

- Головний шолом для захисту голови;

- Рукавиці або рукавички для захисту рук;

- Липка стрічка, монтажна піна, поліетиленова плівка для додаткової герметизації трюмів;

 

3.2.                       ФУМІГАЦІЯ в транзиті. ЗАКЛАДКА ПРЕПАРАТУ

 

Після закінчення завантаження судна та проведенні підготовчих робіт приступають безпосередньо до введення препаратів на основі фосфіну (таблеток, пігулок, фуміслівов) в вантаж, що знаходиться в трюмах судна.

На період введення препаратів на основі фосфіну в трюму, ілюмінатори та вхідні двері надбудови судна повинні бути задраєно, а система вентиляції надбудови повинна бути включена.

Члени екіпажу, що не мають відношення до проведення фумігаційних робіт, повинні бути вилучені з вантажною палуби. Після завершення всіх підготовчих робіт відповідальний фахівець фумотряда представник команди судна проводять остаточну перевірку готовності судна до фумігації:

- Позначаються приміщення судна, які підлягають контролю на вміст фосфіну в період рейсу і вивантаження фумігованими вантажу;

- Проводиться перевірка готовності фумігаційного обладнання та засобів захисту;

- Визначаються обов'язки кожного фахівця в даній фумігації;

- До початку фумігації проводиться інструктаж екіпажу судна (не менше 2-х осіб, призначених капітаном судна) з техніки безпеки і надання заходів першої помощі.После цих заходів фумотряд приступає до знезараження вантажу способом найбільш підходящим за даних умов.

 

3.2.1 МЕТОДИ ГАРЯЧІ ПРЕПАРАТУ при знезараження ЗЕРНОВИХ

 

Залежно від країни призначення і тривалості рейсу, конструктивних особливостей судна, температури вантажу, його вологості, і інших чинників визначають технологію ефективного знезараження вантажу. Фумігація може проводитися:

- Активним способом (з використанням рециркуляційної установки);

- Пасивним способом;

 Метод закладки препарату в зерно вибирається виходячи зі способу фумігації, вимог пропонованих країною імпортером до зерна пройшов фумігаційну обробку і тривалості переходу:

- Short probe (закладка препарату за допомогою короткого зонда);

- Deep probing (закладка препарату за допомогою довгого зонда);

- Trenched in fumisleeves (закладка препарату з використанням фуміслів);

 

3.2.1.1. ПАСИВНИЙ СПОСІБ фумігації

 

За допомогою зонда, який являє собою порожню трубу діаметром 30-35 мм, що складається з згвинчувати колін довжиною 1-1,5 м кожне, таблетки вносяться в наступному порядку:

 

1. По ширині трюму (від борту до борту) намічаються точки введення препарату через кожні 1,5-2 м. Причому перша і остання точка введення повинна бути не ближче ніж 1,5 м. Від комінгса.

2. На відстані 1,5-2м. другий ряд, але по відношенню до першого в шаховому порядку. (Рис. №1) Перше коліно зонда, яке має зріз під кутом 45 ° і рухому кришку, що перешкоджає попаданню в зонд зерна при його зануренні в насип, вводитися строго вертикально в зернову насип, і в міру занурення на нього нагвинчується наступне коліно, друге коліно зонда - третє і т.д. у міру потреби, залежно від методу закладки фуміганту.

3. Після максимального занурення зонда в першу точку фахівець з фумігації відкриває банку з препаратом і за заздалегідь розрахованому фумігаційних планом визначає, яку кількість таблеток йому потрібно внести в одну точку.Наприклад: норма витрати препарату визначена в 1,2 г / куб.м. Обсяг трюму 10000 куб.м. Отже на один трюм потрібно 12000 м фосфіну. Якщо використовуються таблетки фостоксину, Магтоксин, Фостек, геліофоса, то необхідно 12000 таблеток або 36000 м препарату, оскільки кожна таблетка виділяє 1 м фосфіну.

4. Якщо по ширині трюму намічено 5 точок введення препарату, а по довжині трюму 8, то загальна кількість точок введення буде 40 (5х8). Значить, в кожній точці треба внести в зернову насип 300 таблеток препарату (12000 таблеток: 40 точок введення).

 

Після завершення роботи на одному трюмі фахівці переходять на наступний, намагаючись проводити обробку трюмів за вітром. Закладка таблеток проводиться при повністю відкритих трюмах, маючи при собі протигаз в положенні «На готове» (газ маска на шиї або лежача поруч) так як в початковий період (1-2 год) в повітрі не створюється небезпечної концентрації фосфіну.

У разі переривання етапу закладки фуміганта по метеорологічним причин (дощ, сніг, сильний туман та ін.), - Коли розподіл фуміганта в залишилися трюму відкладається на невизначений термін, - наступні роботи по введенню їх в товщу вантажу або розподілу їх по поверхні вантажу повинні проводитися за умови контролю повітря робочої зони на вантажній палубі і в трюмах фахівцями фумотряда із застосуванням ЗІЗ в положенні «На готове».

Відразу ж після закінчення закладки препаратів члени екіпажу, виділені капітаном, закривають оброблений трюм по-похідному, при необхідності проводиться додаткова герметизація.

По завершенні закриття, кріплення і герметизації трюмів на них, а також на люках лазів наклеюються попереджувальні наклейки. Ці попереджувальні знаки повинні вказати найменування фуміганта, дату і час початку та закінчення фумігації.

 

         3.2.1.2. АКТИВНИЙ СПОСІБ фумігації

 

Система рециркуляції встановлюється в трюмах судна для прискорення процесу фумігації вантажу в транзиті і прискорення дегазації його в порту вивантаження щоб уникнути простою судна.

Система рециркуляції складається з таких компонентів:

1.      Нижній трубопровід . Включає в себе перфоровану пластикову трубу діаметром 100 мм, яку укладають на дно трюму у вигляді кільця і кріплять до днища за допомогою клейкої стрічки або піни. Кільце з перфорованої труби приєднується за допомогою трійника до цільної пластиковій трубі, що веде у верхню частину лазу вантажного трюму.Трубопровід кріпиться до трапу трюму і у верхній частині лазу підключається до вихідного каналу вентилятора.

2.      Верхній трубопровід . Включає в себе цільну пластикову трубу діаметром 100 мм яка кріпиться до всмоктуючого каналу вентилятора і виводиться у верхню частину трюму на поверхню вантажу. До верхнього кінця цільної труби під'єднується десять метрів перфорованої труби для забору повітря з надзернового простору трюму.Кінець цієї труби закладається клейкою стрічкою, щоб уникнути попадання зерна в трубопровід.

АКТИВНИЙ СПОСІБ фумігації

Установка нижнього і цільного верхнього трубопроводів системи рециркуляції проводиться до початку завантаження судна. Верхній трубопровід виводиться до верхньої частини комінгса всередині трюму і кріпиться мотузкою. В процесі навантаження встановлюється вентилятор і підключається до трубопроводів та суднової електромережі.Після закінчення навантаження штивки вантажу в трюмі, десять метрів перфорованого трубопроводу під'єднується до цілісного і служить для забору повітря (газової суміші) з поверхні вантажу. Потім за погодженням з капітаном судна проводиться внесення фуміганта (таблеток) в зерно. Трюму закриваються і включаються вентилятори системи рециркуляції.       

Щоб уникнути пошкодження трубопроводів системи рециркуляції, такі запобіжні заходи мають бути вжиті під час навантаження зерна:

- На початку навантаження, в першу чергу, необхідно присипати по периметру трубопровід на дні трюму щоб уникнути його зміщення і пошкодження.

- В процесі навантаження стежити за тим, щоб не зірвало верхній трубопровід, підв'язаний до верхньої частини трюму мотузкою.

При пошкодженні одного з трубопроводів система рециркуляції стає неефективною, а блокування трубопроводу може призвести до небезпечного перегріву вентилятора під час рейсу.

У разі пошкодження трубопроводу під час навантаження необхідно негайно усунути пошкодження. В іншому випадку трубопровід буде засипаний зерном і відновити його буде практично неможливо.

 

Після проведення комплексу робіт з фумігації, Фумігаційна компанія оформляє та видає «ФУМІГАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ» (Додаток № 10)

 

4. ЕКСПОЗИЦІЯ

Експозиція - час виділення та витримки токсичного газу в закритому просторі з метою знищення шкідників запасів.

     Відлік часу експозиції починається після завершення робіт по закладці фуміганта в усі трюму судна.

            Після закладки фуміганту, представник фумігаційної компанії повинен залишатися на борту до тих пір, поки газ в фумігіруемих вантажних приміщеннях не досягне досить високої концентрації для виявлення будь-яких можливих витоків або до тих пір, поки фумігіруемий вантаж не буде вивантажений (у разі виконання всіх етапів фумігації у причалу), і в жодному разі забезпечити безпеку екіпажу.

            У ході рейсу члени екіпажу судна, призначені капітаном, здійснюють регулярні обходи судна (по палубі, житловим громадським і службових приміщень, перевірки повинні проводитися протягом усього рейсу або стоянки судна, кожні вісім годин або частіше показання повинні записуватися в судновий журнал .. При відчутті запаху, що нагадує запах гниючої риби, часнику або промислового карбіду, характерного при появі фосфіну, проводять контрольні вимірювання концентрації його в повітрі приміщень відповідно до методики.

Треба враховувати, що сторонні запахи (фарби, машинного масла, палива і т.д.) можуть забивати запахи фосфіну, тому в місцях з сторонніми запахами (наприклад в машинному відділенні) треба проводити вимірювання концентрації фосфіну не покладаючись на нюх. Вхід в погано вентильовані приміщення дозволяється тільки при використанні засобів індивідуального захисту та під наглядом другого члена екіпажу.

 За винятком екстрених випадків, вантажні приміщення, за герметизовані для фумігації в транзиті, ніколи не повинні відкриватися в морі і в них ніхто не повинен входити. Якщо необхідно, то входити повинні, принаймні, дві людини у відповідних засобах індивідуального захисту, з надітими ременями безпеки прикріпленими до троса, трос контролює людина зовні цього приміщення, також оснащений апаратом стисненого повітря.

Перед приходом судна, зазвичай не менше, ніж за 24 години, капітан повинен проінформувати відповідні влади країни і портів заходу про те, що проводиться фумігація в транзиті. Ця інформація повинна включати тип використовуваного фуміганта, дату фумігації, вантажні приміщення, де проводилася фумігація, інформацію про те, чи була розпочата вентиляція. По прибуттю в порт вивантаження капітан повинен також надати цю інформацію.

 

      5. дегазація

 

      Дегазація - процес видалення токсичного газу з фумігованими простору або продукції.

      Дегазація вантажів у трюмах здійснюється активним чи пасивним способом. Для її прискорення застосовують активне вентилювання, використовуючи вентиляцію трюмів. При дегазації необхідно уважно дотримуватися заходів з техніки безпеки.

     Перед відкриттям вентиляційних головок трюмів на судні повинні бути задраєно ілюмінатори та вхідні двері в приміщення надпалубній настройки, а з палуби видалені особи, які не виконують роботи з дегазації.

Дегазацію краще проводити при бічному вітрі.

При пасивної дегазації спочатку відкривають металеві кришки, рухаючись по палубі назустріч вітру і роблячи перерву на 20 хв після відкриття кожного трюму, а потім відкривають вентиляційні труби.

Активну дегазацію за допомогою вентиляційної системи судна проводять приблизно протягом двох годин в літній час і чотирьох - в осінньо-зимовий період, відкривши попередньо лази тамбучін, вентилятори та парканні повітряні отвори.По закінченню цього терміну повністю відкривають кришки трюмів.

У літній час вентиляційну систему судна включають на подачу в трюми зовнішнього повітря, а в зимовий - на відсмоктування його з трюмів, якщо дозволяє її пристрій.

Не раніше ніж через 1 годину після відкриття всіх трюмів і лазів люків, вилучення із зерна залишків розкладання препаратів на основі фосфіну і відключення вентиляторів рециркуляційної системи фахівець фумотряда визначає зміст фосфіну в повітрі над поверхнею зерна на висоті 0,5-1,0 м. І в міжзернової просторі на глибині 0,3 м від поверхні в точках, де відбирають проби зерна для аналізу. Результати вимірювань фіксується в судновому журналі. Витягнуті залишки розкладання препаратів залишають не менше ніж на 20-30 хв. відкритими на палубі близько трюмів з підвітряного боку для подальшого видалення залишків фосфіну. Потім їх укладають в тару (коробки, бочки, мішки) не щільно і не закривають кришкою. За тим вивозять у заздалегідь підготовлене місце, узгоджене з органами держсанепіднагляду, наприклад, на міське звалище побутового сміття.

      За умови утримання фосфіну в повітрі над поверхнею зерна на висоті 0,5-1,0 м не вище 0,1 мг / куб.м, в міжзернової просторі на глибині до 0,3 м. Від поверхні зерна не вище 5,0 мг / куб. м., фахівець фумотряда за погодженням з органами держсанепіднагляду, дає дозвіл телефонограмою на огляд зерна, відбір проб зерна для визначення якості фумігації по біоіндикаторів, а також зразкам, що відбираються на доступній глибині.

       Якщо концентрація фосфіну в цих точках перевищує зазначені величини, фахівець з фумігації повторює аналізи через 1 ч. Додаткової дегазації.

       Огляд зерна і відбір проб дозволяється проводити тільки при повністю відкритих кришках трюмів і лазів, лише в тому випадку, якщо концентрація фосфіну у всіх трюмах відповідає вищенаведеним нормам.

       В процесі вивантаження фахівець з фумігації періодично контролює зміст фосфіну в повітрі робочої зони докерів, особливо близько завантажувальних люків вагонів.

       Якщо зміст фосфіну в робочій зоні перевищить 0,1 мг / куб.м, розвантаження зерна зупиняють на 1 ч. Для додаткової дегазації.

      Забороняється опускатися в трюму з частково вивантаженим зерном без попередньої перевірки повітряного середовища над поверхнею зерна на наявність фосфіну.

       Відбір проб повітря з трюмів з частково вивантаженим зерном дозволяється проводити тільки з палуби через гумові або поліхлорвінілові трубки-зонди, опущені в трюм до поверхні зерна в точках, де відбирають проби зерна для аналізу.

        Дозвіл на спуск в трюм дає фахівець з фумігації і лише в тому випадку, якщо в повітрі над поверхнею зерна на висоті 0,5-1,0 м зміст фосфіну не перевищує 0,1 мг / куб.м.

        В ЛАЗів люки можна опускатися тільки після повного звільнення їх від зерна.

        Спуск людини в трюм і робота його в трюмі з частково вивантаженим зерном повинна проводитися в запобіжному поясі зі страхувальним кінцем. На палубі в цей час повинен знаходитися інша людина, який зобов'язаний безперервно спостерігати за спускаються або працюють у трюмі. Обидва ці особи зобов'язані мати при собі засоби індивідуального захисту органів дихання (протигази).

          Всі розпорядження про допуск до виробництва робіт, спусках в трюм, зачистці обов'язково оформлюються в спеціальному журналі вимірів і виробництва робіт фахівцем з фумігації із зазначенням хто, кому, коли дав розпорядження, а також часу початку і закінчення робіт в даних зонах. 

 

6.ФУМІГАЦІЯ ВАНТАЖНИХ КОНТЕЙНЕРІВ

Фумігація контейнера в порту перед вантаженням на судно повинна проводитися на спеціально відведеній для фумігації майданчику. Відповідно до вимог п. 6.5.5. Державних санітарних правил «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві» № 8.8.1.2.001-98 - забороняється проводити газацію об'єктів, розміщених на відстані менше 200 м. Від житлових і 100 м. Від виробничих приміщень і залізничних шляхів.

Перевірка на герметичність і всі ремонтні роботи по забезпеченню герметичності повинні проводитися до завантаження контейнера.

            Перед початком знезараження фахівець фумігаційної компанії ретельно перевіряє готовність технічних засобів, а також готовність самого об'єкта до знезараження (жалюзі контейнерів повинні бути заклеєні липкою стрічкою або щільним папером, двері контейнерів перевірені на щільність закривання, відсутність перекосу) і тільки після цього дає вказівку про початок роботи .

 Навколо контейнерів на відстані не менше 10 м виробляється огорожу канатами (штахетниками) з червоними прапорцями і встановлюються попереджувальні знаки затвердженого зразка. Знаки повинні бути добре видно, а в темний час доби освітлені.

Після завершення всіх операцій, пов'язаних з підготовкою об'єкта до знезараження, керівник фумігації телефонограмою повідомляє адміністрацію порту (об'єкта), Держсанепідслужба і Держінспекцію з карантину рослин про готовність до проведення знезараження вантажів у контейнерах із зазначенням застосовуваних препаратів.

З моменту закінчення підготовки контейнерів до знезараження на весь час обробки на відстані не менше 50 м від фумігіруемого об'єкта встановлюють з навітряного боку пост чергового фахівця загону. Він стежить за тим, щоб в захисну зону, огороджену канатами (штахетниками), не проходили особи, які беруть у фумігації.

Після внесення фуміганта двері зачиняються і герметизуються, на них кріпиться наклейка "НЕБЕЗПЕЧНО" в якій мають бути вказані дата і час фумігації, і тип використаного фуміганта.

Якщо до проведення повної дегазації контейнер необхідно завантажити на судно для подальшого транспортування, то час відстою контейнера між внесенням фуміганта і навантаженням на борт судна має бути при фумігації фосфіном - 48 годин. Цього часу достатньо, щоб упевнитися в герметичності контейнера або для відновлення його герметичності у випадку виявлення витоків газу. При фумігації контейнера в транзиті капітан судна повинен мати на борту засоби індивідуального захисту і газоаналізу.

Контейнер, закритий після дегазації, при повторному відкритті повинен бути додатково провентильований зважаючи на можливу десорбції газу з фумігованими продукції.

 

 

7.ФУМІГАЦІЯ ДЕРЕВИНИ ФОСФСНОМ у трюмах суден в транзиті.

Дослідження з фумігації фосфіном деревини проводилися вченими в США, Австралії, Китаї та Нової Зеландії, Росії, Туреччини та ін. Країнах. Згідно режиму знезараження продукції (Методичний, нормативне керівництво «Карантинна фумігація» - 2001р.) Пропонуються наступні схеми знезараження:

 Технологія фумігації деревини сильно зараженої шкідниками .

Вантаж, необроблений лісоматеріал, в основному свежеспіленного необкоровані соснові колоди, вантажаться в трюму морських суден. Час рейсу, в середньому, становить від 3-х до 18 діб. Враховуючи, що ліс вологий, і деревина, досить швидко і в достатньо великій кількості, адсорбує фосфін, застосовується наступна технологія.Після навантаження лісу в трюму, закладається фумігант фосфід алюмінію (гранули в фуміслівах або БЛАНКЕТ) в дозуванні 2,0 г / м 3 по фосфіну (6,0 г / м 3 фосфіду алюмінію). Трюму герметизуються і судно йде в рейс. Загальний час експозиції становить від 3-х до 5-ти діб. Після цього трюму вентилювати до приходу судна в порт. Технологія, що гарантує 100% загибель всіх стадій жуків-короїдів, вимагає, щоб середня концентрації протягом 5-ти днів була не менш 200 ppm.

Профілактична фумігація

               Технологія з фумігації окоренной лісоматеріалу фосфином в трюмах суден наступних в Туреччину. В трюмах суден з встановленою системою рециркуляції і температурою повітря в трюмах від 15 0 С і вище, дозування становить 0,8 - 1,0 г / м 3 фосфіну (2,4 г / м 3 фосфіду алюмінію) і експозиції від 3-х до 5-ти діб. Без системи рециркуляції, для трюмів глибиною 5 м і менше і температури повітря від 15 до 20 0 С, дозування 0,85 г / м 3 фосфіну (2,55 г / м 3 ) і експозиція від 3-х до 5-ти діб і більше, для тієї ж глибини трюмів і температурі вище 20 гр. С - дозування можна зменшити до 0,8 г / м 3 фосфіну. Для трюмів глибиною більше 5 метрів і температури від 15 0 С і вище дозування повинна бути 1,2 г / м 3 фосфіну (3,6 г / м 3 фосфіду алюмінію), експозиція від 3-х до 5 днів і більше.

Фумігація деревини дозволена препаратами на основі фосфіду алюмінію при температурі повітря від + 5 гр. С і вище, препаратами на основі фосфіду магнію - від 0 гр. С і вище.

Зважаючи сильної вологості деревини і конденсату, який збирається на внутрішній стороні кришок трюмів, фумісліви (з таблетками фосфіду алюмінію) закриваються від крапель зверху поліетиленовою плівкою у вигляді закритого зверху і відкритого знизу конуса. Фумісліви кріпляться так, щоб не контактувати з мокрими перегородками і деревиною.

8. ПІДГОТОВКА елеваторів, ХПП, складські приміщення, ПЕРЕРОБНИХ ТА ІН. ПІДПРИЄМСТВ ДО ПРОВЕДЕННЯ ОБЕЗЗЗАРАЖІВАНІЯ.

              Перед проведенням усіх видів знезараження (фумігація 
аерозольна дезінсекція) в обов'язковому порядку 
проводиться механічне очищення підлягають знезараженню 
об'єктів. Щоб уникнути поширення шкідників і пилу механічна очистка повинна, як правило, виконуватися з використанням промислових пилососів.

   У складах механічному очищенню піддають: стіни, перегородки, балки, стовпи, крокви, карнизи, стелі, підлоги, вікна,
двері, щити, трапи, а також станину верхнього транспортера, 
нижню галерею, верхній і нижній транспортери, що скидають 
візки та інше обладнання. У окладах, обладнаних стаціонарними установками для активного вентилювання зерна і аерожолобами, піддають очищенню канали та решітки цих установок.

Дерев'яні настили біля дверей і плінтуси знімають, простору під ними очищають і їх укладають на місце тільки після знезараження складу.

Наявні в цементних і асфальтованих підлогах тріщини та вибоїни вичищають, тріщини попередньо розшивають. Після закінчення знезараження ці місця закладають цементом або асфальтом.

Вільні від зерна склади, що підлягають аерозольній дезінсекції, після механічного очищення промивають струменем води під тиском. Склади, що підлягають фумігації та аерозольної дезінсекції, промивають після експозиції і повної їх дегазації.

Перед проведенням фумігації зерна або продукції механічному очищенню піддають вільну частину приміщення, балки, карнизи, стовпи, вікна, двері і т. П., Вкриваючи зерно і штабелі з продукцією брезентами і беручи інші запобіжні заходи, що запобігають потраплянню сміття і пилу на зерно і продукцію .

Одночасно зі складами очищенню піддають всі пов'язані з ними приміщення і лінії для потокової обробки зерна.

 В елеваторах, після звільнення силосів від залишків зерна пускають обладнання на холостий хід на 10-15 хв при включеній аспірації при цьому верхні люки силосів і нижні засувки повинні бути відкриті.

Очистку елеваторів, а також сушильно-очисних, молотильно-очисних башт і зерносушарок починають з верхніх поверхів. Очищенні піддають стіни, підлоги, стелі всіх приміщень, силоси, приймальні та відпускні засіки, вагові пристрої, зерноочисне обладнання, сушильні шахти, дифузори, трубопроводи, головки і черевики норій, норійні труби і стрічки в них, транспортери, самопливом, вентилятори, пилові камери , фільтри, циклони та інше обладнання. У силосах елеваторів особливу увагу приділяють очищенню конусів і випускних отворів, а також верхньої частини стінок і верхніх перекриттів силосів, де в результаті конденсації вологи і скупчення органічного пилу утворюється щільна, важко видаляється кірка.

Очистку приміщень підприємств починають з обмітання стель, балок і верхньої частини стін. Потім очищають все обладнання, в тому числі не працювало, обмітають нижню частину стін, очищують підлоги, витягуючи просипи з-під обладнання, з щілин, вибоїн, з-під плінтусів.

 При проведенні механічного очищення устаткування його частково розбирають.

Розбирання обладнання проводиться в можливо меншому обсязі, визначеному комісією, яка проводить попереднє обстеження, але достатній для повного очищення його і створення умов для вільного доступу препарату.

Очистку обладнання проводять наступним чином:

очищають йоржами норійні труби і самопливом, матеріалопроводи, приймачі та разгрузітель; в норіях особливо ретельно очищають головки, черевики, ковші і стрічки;

всі шнеки, редлери й інше транспортирующее обладнання очищають всередині і зовні;

відкривають очисні лючки і очищають всю аспирационную мережу;

очищають конуси вальцьових, вальцедекових верстатів, ситовійок, молоткових дробарок, обоєчних та інших машин від нагромадилося в них продукту і пилу;

розбирають розсівання і очищають всі рами з ситами, роз'єднують і очищають дерев'яні подрассевние патрубки;ситові рами складають штабелями з прокладкою між ними дерев'яних брусів;

очищають магнітні апарати і електромагнітні сепаратори;

відкривають коробки фільтрів, і після струшування рукавів очищають їх;

в сепараторах та інших зерноочисних машинах очищають сита, ситові рами, станини, патрубки аспіраційних каналів;очищають всі засіки; у разі пошкодження металевої обшивки засіків, її знімають для видалення накопичився між стінками засіки і обшивкою продукту, і відновлюють після фумігації; виробляють очищення просторів між засіками і стінами приміщення; плінтуси підлог і норій в місцях, де ймовірні просипи зерна або продукції, розкривають, простір під ними очищають і після знезараження відновлюють.

 Для запобігання витоку газу або аерозолю при проведенні фумігації або аерозольної дезінсекції після механічного очищення проводять герметизацію знезаражують об'єктів.

При підготовці об'єкту до фумігації герметизацію проводять особливо ретельно, причому закладають всі, навіть дрібні, щілини в стінах, даху, вікнах, дверях і т. П., Через які можливий витік газу.

У складах особливу увагу звертають на герметизацію дахів, місць з'єднання покрівлі зі стінами, фронтонів, віконних і дверних прорізів, зовнішніх отворів каналів активної вентиляції плі аерожолобами.

При фумігації дерев'яних складів роблять суцільну промазку лазів і щілин.

На підприємствах, в елеваторах, сушильно-очисних та молотильно-очисних баштах, зерносушарках закритого типу перекривають заслінками і закладають герметизуючим складом або плівкою виходять назовні вентиляційні та інші отвори, перекривають і герметизують сполучені з іншими приміщеннями галереї, аспіраційні трубопроводи і матеріалопроводи, на підприємствах герметизують всі каналізаційні пуски.

  Перед знезараженням елеваторів із збірного залізобетону по всьому периметру силосних корпусів закладають монтажні щілини між верхніми краях стінок силосів і надсилосного плитами, а також з'єднувальні шви днищ силосів, що складаються з збірних елементів.

  У всіх випадках при підготовці до знезараження в елеваторах герметизують щілини в засувці випускного люка, а також місця з'єднання металевої частини конуса з бетонної.

 При проведенні герметизації отвору і щілини зашпаровують із зовнішнього боку.

У багатоповерхових будівлях, де неможливе проведення герметизації із зовнішнього боку, допускається герметизація у верхніх поверхах з внутрішньої сторони, з обов'язковою попередньою очисткою латають місць. З внутрішньої сторони герметизують також отвори і проміжки між верхніми краями силосів і надсилосного плитою в силосних корпусах елеваторів.

 Отвори і щілини заклеюють щільним папером, липкою поліетиленовою стрічкою, або закладають складом, виготовленим за такою рецептурою:

два відра піску і одне відро глини розводять водою і ретельно перемішують до отримання однорідної маси.

  Для герметизації вікон і дверей, а також виходять назовні великих отворів - патрубків каналів стаціонарних установок для активного вентилювання і аерожолобами, місць виходу вентиляційних і аспіраційних труб, отворів відпускних труб силосів, місць виходу назовні транспортерів в складах і т. П., Розвантажувальних, завантажувальних , лазів та інших люків силосів, в яких проводиться фумігація зерна, трюмних люків, вікон і дверей складів доцільно використовувати синтетичні плівки: полиамидную (ПК-4, Перфоль), поліхлорвінілову (В-118), поліетиленову (толщиною не менше 100 мк).

  У тих випадках, коли потрібно невеликий обсяг герметизації (закладення місць введення в газованих об'єкт газопроводів або шлангів, які подають фумігант, герметизація місць витоку фуміганту і т. П., Зручно використовувати пластилін.

  Стан герметизації обов'язково перевіряють напередодні проведення робіт із знезараження, а також стежать за ним протягом експозиції, виявлені місця витоку газу додатково герметизують.

  За своєчасне та правильне проведення герметизації несе відповідальність керівник підприємства. Керівник робіт по знезараженню інструктує виділених об'єктом працівників про те, які роботи з герметизації повинні бути виконані, а також приймає закінчені роботи.

 

9. ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ пожежею-вибухобезпеки .

 

      Обробка продукції препаратами на основі фосфіну становить небезпеку у виникненні пожежі, оскільки супроводжується виділенням пожежо-вибухонебезпечного газу фосфіну, нижній концентраційний межа займання якого становить 1,79-1,89% за об'ємом або 23,8-26,4 г / куб.м .

      При попаданні капельножидкой води безпосередньо на препарат процес розкладання препаратів і виділення фосфіну значно посилюється з виділенням великої кількості тепла, що може викликати самозаймання фосфіну і створити вибухонебезпечну ситуацію. Ці ж умови можуть сприяти утворенню дифосфин - горючого газу, що володіє здатністю самозайматися в повітрі.

      При виконанні робіт з парами на основі фосфіну повинні дотримуватися вимоги щодо забезпечення пожежо- вибухонебезпеки.

Забороняється проводити обробку препаратами на основі фосфіну зерна, що має вологість нижче 15%. При вологості нижче 15% реакція розкладання фосфіну алюмінію або магнію, відбувається уповільнено і тому в порти розвантаження, можуть прибувати судна з неразложившихся препаратом.

Не допускати прямого контакту препаратів на основі фосфін з водою або будь-який інший рідиною.

Забороняється користуватися в період виконання робіт з препаратами на основі фосфіну відкритими джерелами вогню (проводити газозварювальні роботи, палити і т.д.), а також проводити ремонтні роботи на відстані ближче ніж 5 м. Від фумігіруемих трюмів.

Всі роботи з препаратами на основі фосфіну і з залишками їх розкладання повинні проводитися на відкритому повітрі.У разі самозаймання або загоряння залишків розкладання препаратів необхідно вжити заходів до гасіння пожежі.Роботи з гасіння пожежі у вантажних і закритих приміщеннях проводити в ізолюючих дихальних апаратах стисненого повітря (яких на борту судна із запасними балонами зі стисненим повітрям повинно бути не менше трьох штук).Ліквідація пожежі на відкритих палубах проводиться в панорамних газ масках з фільтруючим елементом проти фосфіну або чадного газу. Для гасіння препаратів фосфіну використовуються вогнегасні порошкові вогнегасники ОП-5 і т.д., а також підручні засоби: пісок, сода, крейда, тальк, графіт.

Забороняється застосовувати для гасіння воду та пінні вогнегасники.

 

         10.СРЕДСТВА ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОРГАНІВ ДИХАННЯ .

 

      Фосфін надає токсичну дію, потрапляючи в організм через органи дихання. Взаємодія газоподібного фосфіну з шкірним покривом небезпеки не представляє. Внаслідок цього для захисту від вражаючої дії фосфіну використовується тільки засоби індивідуального захисту органів дихання фільтруючі протигази та ізолюючі дихальні прилади.

 

      10.1. Фільтруючих протигазів

 

В протигазах вітчизняного виробництва для захисту від фосфіну використовується фільтруючі коробки Е (коробка чорного кольору) і БКФ (коробка захисного зеленого кольору). Коробки з білою смугою забезпечені аерозольним фільтром, що забезпечує захист від фуміганта в присутності пилу, диму, туману.

      Час захисної дії від фосфіну при концентрації фосфористого водню 10 мг / куб.м. становить:

- Для коробок марки Е - 360 хвилин (з аерозольним фільтром -120 хвилин);

- Для коробок марки БКФ 110 хвилин.

При більш низьких концентраціях тривалість захисної дії коробок збільшується.

Якщо концентрація фосфористого водню не перевищує 50 ГДК (5 мг / куб.м.), То для захисту можна використовувати протигазну коробки М, призначені для захисту від окису вуглецю у присутності шкідливих речовин, у тому числі фосфористого водню.

      Для збереження захисних властивостей протигаза його коробку слід оберігати від ударів. Пом'яті і побиті коробки (при струшуванні яких пересипається вміст) необхідно замінити. Кожна коробка повинна бути забезпечена паспортом, в якому записується вага її до роботи, тривалість її використання і вага після закінчення роботи. Те ж саме робиться після кожного використання коробки. При збільшенні ваги в порівнянні з початковим на 35 м коробка замінюється на нову.

      Отработанность протигазні коробок визначається по появі під маскою протигаза найменшого стороннього запаху.У цьому випадку необхідно вийти з робочої зони і замінити коробку на нову.

      Панорамні газ-маски випускаються безрозмірними, вони мають зручну систему індивідуального припасування за допомогою ременів.

      Для перевірки зібраного протигаза на герметичність треба надіти на обличчя газ-маску з фільтром, закрити отвір у дні коробки долонею і спробувати зробити 3-4 глибоких вдиху. Якщо це неможливо, то протигаз зібраний правильно і герметично. Якщо повітря при вдиху проходить, користуватися протигазом можна.

 

10.2. ІЗОЛЮЮЧІ ДИХАЛЬНІ ПРИЛАДИ

 

      При нестачі вільного кисню в повітрі (ПДУ кисню - 18 об.%), А також коли склад токсичних домішок в атмосфері невідомий або ж концентрація отруйних парів і газів настільки висока (понад 0,5об.%), Що їх важко затримати шляхом фільтрації, застосовуються ізолюючі дихальні прилади типу «ПШ-2», які забезпечують надходження в органи дихання ззовні чистого повітря, вільного від шкідливих домішок.

Крім цього на судах є ізолюючі дихальні прилади - апарати стиснутого повітря типу АСВ-2.

      Використання ізолюючих дихальних апаратів стиснутого повітря проводиться членами екіпажу, які пройшли спеціальне навчання відповідно до інструкцій з експлуатації цих апаратів.

 

          11. ЗАХОДИ ОСОБИСТОГО ТА ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ .

 

Згідно Закону України «Про пестициди і агрохімікати», транспортування, зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів повинна проводитися згідно з Державними санітарними правилами «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві» та «Інструкції з техніки безпеки при зберіганні, транспортуванні і застосуванню пестицидів в сільському господарстві », відповідальність за дотримання цих правил несуть особи, які застосовують пестициди та агрохімікати.

До проведення робіт по знезараженню вантажу на морських і річкових суднах допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд і отримали позитивний лікарський висновок, спеціально навчені роботі з отрутохімікатами, які добре знають їх властивості, які вміють користуватися захисними засобами, а також надавати першу допомогу при отруєнні фумигантами.

Забороняється допуск до робіт з фумигантами осіб, які мають протипоказання до виконання робіт із знезараження вантажів на судах, а також не здатних тривалий час працювати в протигазі за висновком лікаря.

При роботі на вантажній палубі і в трюмах на час закладки фуміганта повинно бути не менше трьох осіб один представник фахівців фумотряда періодично контролює, щоб в зону проведення фумігації не потрапляли не задіяні в фумігації особи.

Керівник робіт по знезараженню вантажу за допомогою газоаналізатора і індикаторних трубок веде систематичний контроль за відсутністю фосфіну (або наявність його в допустимих межах) в повітрі робочої зони і в разі виявлення концентрації отрутохімікату більше 0,1 мг / куб.м. негайно вживає заходів щодо забезпечення безпеки людей.

       Керівник робіт з фумігації вантажу на судні інструктує про правила техніки безпеки, заходам першої допомоги, перевіряє наявність ЗІЗ та ЗІЗОД у кожного працівника загону.

Працівники, які мають скарги на стан здоров'я або не пройшли інструктаж з техніки безпеки, до роботи з фумігації не допускаються.

Після закінчення роботи з препаратами фосфіну слід прийняти душ, змінити білизну і одяг. Зі спецодягу віддаляється пил, потім вона ретельно провітрюється на повітрі.

Прийом їжі і куріння дозволяється у відведених на судні місцях і тільки після миття рук.

Роботи з фумігації (введення препаратів фосфіну) можна проводити цілодобово при забезпеченні службами порту, судна достатнього освітлення трюмів судна і причалу (не менше 50лк.)

Загальна тривалість робочого дня на роботах, пов'язаних з фосфіном не повинна перевищувати 4 години. У дні роботи з фосфіну фумигантами співробітники загону отримують безкоштовне спецхарчування за встановленими нормами.

У деяких випадках фумігаційний загін, санепідстанція і відповідні служби порту зобов'язані вживати додаткових заходів з техніки безпеки, виходячи з конкретних умов знезараження вантажу, особливо при аварійних ситуаціях.

 

        

 

  12. ОЗНАКИ ОТРУЄННЯ.

Фосфористий водень є отрутою, що діє переважно на нервову систему і порушує обмін речовин. Впливає також на кровоносні судини, органи дихання, нирки, печінка. Отрута надходить в організм людини через органи дихання. При проковтуванні препарату виникає шлунково-кишкові симптоми - блювота, біль у шлунку, запаморочення.

Для організму людини становить небезпеку як короткочасне вдихання великих концентрацій газу, так і тривале вдихання малих концентрацій фосфористого водню.

Прийнято розрізняти гостре і хронічне отруєння фосфористий воднем. Гостре отруєння у свою чергу підрозділяється на легку, середню і важку ступеня.

У легких випадках гострого отруєння спостерігаються болі в області діафрагми, що віддають у спину, відчуття холоду, пізніше розвивається бронхіт.

У разі середньої тяжкості - страх, озноб, блювання, відчуття стиснення в грудях, різке ядуха, загрудінні болі, іноді сухий кашель, пекучий біль у потилиці, запаморочення, шум у вухах, загальна слабкість, обкладений язик, відсутність апетиту, спрага.

При тривалому надходженні в організм фосфористого водню в малих кількостях може настати хронічне отруєння отрутою, що характеризується такими симптомами: розлад зору, акомодація ходи й мови, слабкість, бронхіти, розлад травлення, недокрів'я, лейкопенія, жирове переродження печінки.

Кумуляційний дії у препарату не спостерігається.

 

          13. надання долікарської допомоги .

 

При перших ознаках отруєння фосфіном, що надійшли в організм через дихальні шляхи, необхідно негайно вивести постраждалого з небезпечної зони, зняти з нього спецодяг, помістити в тепле, добре провітрюване приміщення.Використовувати кисневу подушку. Поїти чорною кавою або міцним чаєм, прикладати грілки до кінцівок.

У разі втрати свідомості, піднести до носа нашатирний спирт, при припиненні дихання необхідно зробити штучне дихання, попередньо забезпечивши доступ свіжого повітря. При зупинці серця проводять зовнішній масаж через грудну клітку.

При потраплянні препарату всередину організму - викликати блювоту.

Давати всередину 1% -й розчин мідного купоросу (1г. На 100 м на 100 м води через кожні п'ять хвилин по чайній ложці або 0,1% -й розчин марганцевокислого калію (1 м на 1 л. Води) по столовій ложці кожні 15 хвилин до настання блювоти, або штучно викликати блювоту шляхом механічного подразнення задньої стінки глотки.

      Категорично забороняється давати молоко, касторове масло, яйця, рослинні і тваринні жири. Показано рясне лужне пиття (чайна ложка питної соди на склянку води) або боржомі. 

      У всіх випадках отруєння необхідно викликати лікаря. При ослабленні серцевої діяльності застосовуються серцеві засоби: камфора, кофеїн, кордіамін. Внутрішньовенно - 40% -й розчин глюкози (20-30мл.) З аскорбіновою кислотою (до 300 мг.). При порушенні дихальної функції - вдихання кисню, бронхолитические кошти, кодеїн. За свідченнями здійснюють штучне дихання, підшкірно вводять 1% -й розчин лобелина (1 мл.) Або цититона (1 мл.).

      У разі легеневої форми отруєння рекомендується дати максимальні дози глюкокортикоїдів (500-1000 мг. Преднізолону в перший день).

      При блокуванні дихальних ферментативних систем потрібно проводити заміщають (обмінні) переливання крові. У важких випадках слід провести кровопускання (200-300 мл. Крові), але тільки якщо максимальний артеріальний тиск не нижче 105-100 мм рт. ст.

      При хронічних отруєннях необхідно призначити загальнозміцнюючу лікування, посилене харчування, препарати кальцію і вітамін С. При отруєннях важкого і середнього ступеня потерпілого слід госпіталізувати.

      При контакті шкірних покривів із залишками препаратів ці ділянки шкіри треба рясно промити водою з милом або слабким розчином питної соди.

 

 

 

 

 

 

Додатки   

 

 

ДОДАТОК   1.

 

Дата / дата: ___ / ___ / 201_

Порт / PORT OF: Одеса /  Odessa .                          

 

 

 

ОФІЦІЙНЕ ПРЕДФУМІГАЦІОННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ.

PREFUMIGATION УВАГА .

 

УВАГА: ФУМІГАЦІЯ вантажу на борту судна робиться відповідно до рекомендацій ІМО ДЛЯ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПЕСТИЦИДІВ на борту суден.

ПРИМІТКА: СУДНОВІ фумігації вантажів здійснюється ВІДПОВІДНО ДО ІМО РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ безпечного застосування пестицидів на судах.

 

     Справжнім сповіщаємо, що для фумігації вантажу в трюмах 1, 2, 3, 4, 5 буде використаний препарат ________, що містить фосфін PH3.

Ви цим повідомлено, що фуміганта фосфіну PH3 буде використовуватися для лікування вантаж у трюмах 1, 2, 3, 4, 5.

 

     Фумігація проводиться відповідно до вимог «Рекомендацій щодо безпечного використання пестецідов на судах (ІМО, 1996)» та інструкцією заводу виробника.

Фумігація буде зроблено відповідно до рекомендацій ІМО та інструкцій виробника фумігується.

 

Капітану судна необхідно:

Капітан потреб судів:

1. Забезпечить фумігатора всією необхідною інформацією про конструктивні особливості судна (вентиляційні канали, трубопроводи, тунелі) стан яких може дозволяти фуміганту просочитися з одного приміщення в інше, якось коффердама, баластні трубопроводи, всепогодні коридори, кільовий тунель, трубопроводи стічних вод), а також стан системи протипожежної сигналізації і зрошення, електро кабельних трас та ін. 

Забезпечить фумігації офіцера з усією необхідною інформацією про конструктивні особливості судна (вентиляційних каналів, трубопроводів, тунелів) стан, який може дозволити Фумігант просочуватися з однієї квартири в одного, як коффердама, баластні трубопроводи, будь-яку погоду коридорів, що проносяться Тунель, трубопроводи стічних вод), а також стан системи сигналізації протипожежної та зрошення, електро- кабельних ліній та інші.

2. Не закривати кришки трюмів, люки лазів, дверей тамбучін до повного завершення фумігаційних робіт на судні.

Не закривати кришки трюмів, люків оглядових колодязів, до повного завершення фумігації не працює на судна.

 

     Справжнім я підтверджую отримання наступних документів:

Справжнім я підтверджую отримання наступних документів:

1. Постановка судна ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ фумігації.

Акт готовності вантажних трюмів і судна до фумігації.

2. метод фумігації І МІСЦЕ ПЛАН.

Схема розподілу фуміганта при знезараженні вантажу в трюмах.

3. Офіційне повідомлення Про фумігації та заходів безпеки при рейсу і пропонованим мінімальним запобіжні заходи, щоб дотримуватися при дегазації і випуск вантажу.

Офіційний Акт про готовність судна до газації вантажу і заходи безпеки в рейсі при дегазації вантажу і його розвантаженні.

4. ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ. Надання першої медичної допомоги GUIDE.

Заходи пожежної безпеки. Симптоми отруєння і заходи першої допомоги.

5. фумігації БЕЗПЕКИ поставка обладнання LIST.

Список виданих на судно коштів газоаналізу і газозахисту.

6. Перелік лікарських засобів, а засобом для надання допомоги при отруєнні фосфіном.

Перелік медікамнтов, інстркментарія для надання допомоги пріотравленіі фосфіном.

7. фумігації сертифіката.

Фумігаційний сертифікат.

 

 

     Додатково я підтверджую, що конструкція даного судна обговорена фумігатором і мною, і встановлено, що воно не має місць можливого проникнення газу з вантажних трюмів в приміщення, займані екіпажем.

Крім того, я підтверджую, що фумігатор і я обговорили структуру цього судна і визначити, що немає ніяких засобів для газового вирватися з трюмів в районах, окупованих екіпажу.

 

 

                                           

 

 

 

Майстер М / V « _____________ »:     ___________________                      суднових ___________

 

 

 

 

 

Аплікатор відповідає фумігації:

Фахівець, що виконує фумігацію: ____________________                     Fumigation Company Stamp

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК   2.

 

Дата / дата: ___ / _____ / 201_

Порт / PORT OF: Одеса /  Odessa .                          

АКТ ГОТОВНОСТІ ВАНТАЖНИХ трюмів і СУДНА До фумігації. STATEMENT OF VESSEL SUITABILITY FOR FUMIGATION.

                                  Капітану т / х « _________ » .

                               Майстер M / V « _______ ».

 

   Справжнім засвідчується, що вантажні трюми №№_ 1, 2, 3, 4, 5.

   Справжнім підтверджується, що трюми NN_ 1, 2, 3, 4. 5.

 

Судно було оглянуто й визнано придатним для фумігації в них _________ ( назва вантажу) фосфіном.

З судна були розглянуті і визнані придатними для фумігації в них   ______  за фосфіну.

Конструкція судна, вантажних трюмів, система вентиляції трюмів, житлових і службових приміщень забезпечує безпеку екіпажу при фумігації вантажу в рейсі, дегазації його і розвантаження в порту.

Будівництво судна, вантажних трюмів, система вентиляції трюмів, житлових і офісних житло забезпечує безпеку екіпажу на фумігації вантажу в рейсі, дегазації і розрядки.

     Для проведення фумігації необхідно до   закінчення навантаження  провести наступні додаткові заходи:

Для того, щоб виконати фумігації необхідно закінчення завантаження проводити наступні додаткові дії:

1. Ретельно загерметизувати всі ходи, що з'єднують вантажні трюму з іншими приміщеннями.

Ретельно germetizated (кругла печатка) всі курси / тунелі, що з'єднують трюм з іншими номерами.

2. Закрити / загерметизувати вентиляцію вантажних трюмів.

Щоб закрити / germetizated вентиляції трюмів.

3.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

5 .____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

 

Майстер М / V « ________ »: _______________________        суднових ___________

 

Аплікатор відповідає фумігації

Фахівець, що виконує фумігацію: _________________________      Fumigation company stamp \

 

ДОДАТОК 4.

 

Дата / дата: ___ / ___ / 201_

Порт / PORT OF: Одеса /  Odessa .                          

 

                       ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ рейсу, при ДЕГАЗАЦІЇ ВАНТАЖУ ТА ЙОГО розвантаження.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ в подорожі, DEGAZATION вантажу і розрядки.

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В рейсів. / REQUIREMENTS OF SAFETY ARE IN VOYAGE.

 

     Члени екіпажу можуть вільно пересуватися по судну протягом усього рейсу, але такі мінімальні заходи повинні дотримуватися:                                                                                                                                                                                     

Члени екіпажу можуть вільно переміщатися на судно під час усієї подорожі, але необхідно дотримувати наступне мінімальні запобіжні заходи:

Не входить до трюмо з фумігованими ВАНТАЖЕМ! / Не вступати в трюмі фумігаційними вантаж!

НЕ ПРОВОДИТИ РЕМОНТ трюмних і вентиляційних систем! / NOT TO MAKE REPAIRS HOLD AND VENT SYSTEMS!

           У період рейсу перші три дні з інтервалом 8 годин, а в подальшому 1 раз на день призначені наказом капітана члени екіпажу визначають по запаху, а потім газоаналізаторами наявність фосфіну на робочих місцях палуб, МКО, житлових і службових приміщень. Результати контролю заносяться в вахтовий журнал.                                                                                                                                                 

      У перші три дні плавання з інтервалом 8 годин, а потім 1 раз на день, призначений наказом капітана члени екіпажу повинні визначити по запаху, а потім газоаналізатори наявність phosphin на робочих місцях палуби, машинне відділення, житла і службових приміщень. Результати контролю будуть додані в журналі обліку.

           При виявленні газу необхідно негайно покинути цю зону або приміщення і евакуювати людей. Потім у протигазах визначити витік фуміганта і усунути її додаткової герметизацією, після чого переконатися у відсутності газу в цій зоні. Робота людей допускається при вмісті фосфіну в повітрі не більше 0,1 мг / м³, а житлових і службових приміщеннях не більше 0,01 мг / м³. In case if finding out the gas immediately is needed to abandon this area or apartment and evacuate people. Then in gas-masks to define the place of loss of fumigant and remove it's by additional germetization / sealing, whereupon to make sure in absence of the gas in this area. The work of people allowed if concentration of gas phosphine in open air no more than 0,1 mg / cub.m., And in living area and office area no more than 0,01 mg / cub.m ..

           Забороняється розгерметизація трюмів і відкриття їх кришок, відкриття вентиляційних головок трюмів, вентиляційних каналів, люків лазів до закінчення терміну експозиції, зазначеного в документах і на попереджувальних наклейках на трюмах і лазах. Encapsulation of holds and opening of their lids, opening of vent heads of holds, vent ducting's, hatches of manholes is forbidden up to completion of the exposure period, indicated in the documents and on warning stickers on holds and manholes.

ДЕГАЗАЦІЯ (ВЕНТИЛЯЦІЯ) вантаж в трюмі. / DEGASSING (VENTILATION) OF CARGO IN HOLDS.

     Після закінчення встановленого часу експозиції (або не менше ніж за 48 годин перед приходом в порт розвантаження) необхідно відкрити вентиляційні головки трюмів для здійснення дегазації на ходу судна і прийняти інші необхідні заходи для посилення дегазації:

1. Частково або повністю відкрити кришки трюмів, якщо погодні умови сприятливі;

2. При використанні рециркуляційної системи не вимикати вентилятори до повної дегазації.

Після завершення обробки зазначеного часу періоду впливу (або не менше ніж за 48 годин до прибуття в порт розвантаження) необхідно, щоб відкрити вентиляційні головки трюмів для виконання дегазації при русі судна і прийняти інші необхідні заходи для зміцнення дегазація:

1. Частково або повністю відкрити люкові закриття трюмів якщо погода хороших умовах;

2. Якщо система використання рециркуляції надягаємо `t відключити вентилятори, поки газ безкоштовно.

     Перед відкриттям вентиляційних головок трюмів на судні повинні бути задраєно двері і ілюмінатори (особливо лобової перебирання) у приміщеннях палубної надбудови, а з палуби видалені особи, які не беруть участь у роботі з дегазації.

Перед відкриттям вентиляційних головок трюмів - всі двері і ілюмінатори на судно (особливо в передній частині), двері в надбудові, повинні бути щільно закриті. Всі особи, які беруть у дегазації роботи, повинні бути зняти з палуби.

     Дегазацію необхідно проводити при бічних потоках вітру. / Degassing must be conducted at the lateral streams of wind.

     Відкриття вентиляційних головок трюмів необхідно проводити поступово, починаючи з трюмів знаходяться з підвітряного боку і рухатися проти вітру. При появі запаху фосфіну обов'язково використовувати протигаз. Не входити в трюми і лази до тих пір, поки вміст фосфіну не знизиться до санітарно допустимих норм.                                                              

Відкриття вентиляційних головок трюмів має здійснюватися поступово, починаючи з трюмах підвітряного боку, і закінчуючи проводить проти вітру. При появі запаху фосфіну це обов'язково використовувати протигаз. Не вводьте в трюмах і люки, поки концентрація фосфіну не ввійде санітарним можливих норм.

При дегазації необхідно проводити періодичний контроль повітря суднових помeщеній надбудови на наявність фосфіну. During degassing it is necessary to conduct periodic control of the air on presence of phosphine at vessel apartments and offices.

                                    ЗАХОДИ при розвантаженні. / MEASURES AT DISCHARGING.

     Після прибуття в порт команда судна відкриває ЛАЗів люки та кришки зафумігірованних трюмів. Роботу проводити в протигазах, перебуваючи з підвітряного боку. Ілюмінатори та вхідні двері суднових приміщень повинні бути задраєно. After arrival in port a crew opens manhole hatches and lids of holds. To perform all operation wearing gas-masks, and stayed from leeward. Portholes and entrance doors of superstructure must be tightly closed down.

     Після однієї години дегазації видаляються фумісліви (якщо вони використовувалися) із залишками розщепленого препарату, звіряючи їх кількість по схемі розташування, з подальшим їх знищенням. Потім проводиться вимір концентрації фуміганта в повітрі надзернового простору, якщо концентрація фосфіну перевищує 0,1 мг / м³, провітрювання трюмів триває до безпечної концентрації 0,1 мг / м³, після чого дозволяється вивантаження.                                                                                                                

За одну годину дегазації, fumisleeves повинні бути видалені (у разі, якщо вони були використані) із залишком таблетки, порівнюючи їх кількість на макет діаграми, з подальшим їх використанням (як правило, спеціальної компанії). Наступним кроком є ​​вимірювання концентрації газу в повітрі над поверхнею зерна, якщо концентрація газу фосфіну перевищує 0,1 мг / куб.м., Вентиляція трюмів повинні продовжуватися доти безпечного концентрації, і тільки тоді розвантаження допускається.

     В процесі вивантаження періодично визначаються концентрації фосфіну в повітрі трюмів. По завершенні розвантаження видалити з трюмів і лазів всі наклейки з попереджувальними написами «Небезпечно! Фосфін! Отрута! »                                                                  

Під час розряду концентрації газу phospfin повинні бути іноді визначається на відкритому повітрі поруч тримає. Після завершення вивантаження всіх наклейок з попереджуючим наклейкою «небезпечний! Phosphin! Отрута! »Потрібно видалити з вантажних трюмів і люків.

 

 

Майстер М / V « ___________ »: ______________________          суднових ____________________

 

 

 

                                                                               

Аплікатор відповідає фумігації:

Фахівець, що виконує фумігацію: _______________________         Fumigation Company Stamp

 

 

 

 

ДОДАТОК   5.

 

Дата / дата: ___ / ____ / 201_

Порт / PORT OF: Одеса /  Odessa .                          

 

ЗАХОДИ з протипожежної безпеки та засобів індивідуального захисту.

ЗАХОДИ ЩОДО протипожежної безпеки та засобів індивідуального ОБОРОНИ .

                                         Небезпека пожежі - фактор, який вимагає граничної обережності в обігу і використанні фосфіду алюмінію.      A danger of fire is a factor which requires a maximum carefulness in circulation and use of phosphide of aluminum.         

                                             Для зменшення небезпеки самозаймання таблетки фосфіду алюмінію покривають парафіном, який уповільнює проникнення вологи і допомагає «контролювати» швидкість розкладання таблетки.                                                                        

                                        Для зменшення небезпеки самозаймання таблетки фосфіду алюмінію парафін, який уповільнює проникнення вологи і допомагає «Контроль» швидкість розкладання таблетки.                                                              

                                            

                                             У разі пожежі використовувати воду для гасіння забороняється (вода прискорює розкладання таблеток, при цьому виділяється велика кількість фосфіну поряд з фосфорною кислотою).                                                                          

                                        У разі пожежі з використанням води для гасіння заборонено (вода прискорює розкладання таблетки, маса fosfina тут обраний разом з фосфорною кислотою).

                                         Гасити вогонь необхідно за допомогою піску, вуглекислого газу або порошкових вогнегасників.                                   Extinguishing a fire is necessary by sand, carbon dioxide or powder-like fire-extinguishers.

                                             Фосфористий водень (фосфін) - токсичний газ для всіх форм життя, рослинної і тваринної, включаючи людину.                                                                                                                                                                              Phosphorous hydrogen (fosfin) is toxic gas for all forms of life, vegetable and animal, including a man.                    

                                             Схвалені протигази можуть використовуватися до концентрації фосфіну в 15 ppm, але коли концентрація перевищує 15 ppm або невідома, повинні застосовуватися апарати стиснутого повітря (АСВ).                                                                                      

                              Схвалені газові маски можуть бути використані з концентрацією в fosfina 15 частин на мільйон, але коли концентрація перевищує 15 частин на мільйон або невідомий, транспортні засоби стисненого повітря ( С повинен бути використаний V).

 

                                         Гранично допустима концентрація для фосфіну 0,1 ppm (або 0,14 mg / m3).                                                       

                                     Максимально можлива концентрація fosfin 0,1 частин на мільйон (або 0,14 мг / м3).

 

     Примітка: гранично допустима концентрація (ГДК) - це кількість небезпечного газу в повітряному середовищі, при якому людина може працювати без будь-яких небезпечних наслідків 8 годин на день протягом 5 днів на тиждень.     

Примітка: Максимальна концентрація можна кількість небезпечного газу в повітряному середовищі, при якій людина може працювати без будь-яких небезпечних наслідків 8 годин на день протягом 5 днів на тиждень.                                                                                                                                                     

 

     Ця величина виражається зазвичай у частинах на мільйон (ppm) в обсязі повітря.                                                   

Цей розмір зазвичай виражається в частинах на мільйон (М.Д.) в обсязі повітря.

 

Симптоми отруєння І ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ.

ОЗНАКИ ОТРУЄННЯ І ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ.

 

     Фосфористий водень (фосфін) - безбарвний газ із запахом часнику або комерційного карбіду. Питома вага - 1,17 (на 17% важче повітря).

Фосфор водню (fosfin) безбарвний газ із запахом часнику або комерційного карбіду. Питома вага - 1,17 (на 17% важче, ніж повітря).

     Слабке отруєння викликає відчуття втоми, занепокоєння, дзвін у вухах, нудоту, тиск у грудях. Всі ці ознаки зазвичай зникають, коли постраждалого виносять на свіже повітря.                                                                                              

Слабкий отруєння викликане відчуття втоми, тривоги, поколювання, нудота, тиск у грудях. Всі ці ознаки, як правило, зникають, коли хворий знімається на свіже повітря.

     Помірне отруєння призводить до загального стомлення, нудоті, шлунково-кишкових розладів, що супроводжується блювотою, болем у шлунку, проносом, втратою рівноваги, сильних болів у грудях і труднощам в диханні.

Помірні отруєння в загальної втоми, нудоти, шлунково-кишкових розладів, до був присутній при блювоті, болі в животі, діарея, втрата рівноваги, великі болі в грудях і труднощі дихання.

     Сильне отруєння призводить до утруднення в диханні, синьо-фіолетового кольору шкіри, труднощам в ходьбі, недостатнього вмісту кисню в крові, несвідомому стану і, як наслідок усього перерахованого, до смерті, яка може настати відразу або через кілька днів.

Сильні отруєння в утруднення дихання, до індиго шкіри, труднощі при ходьбі, до низьким вмістом кисню в крові, в несвідомому стані, і, як результат всього перенесені на смерть, яка може прийти відразу або в кілька днів.

     Заходи першої допомоги при вдиханні газу: винести потерпілого на свіже повітря і тримати його в теплі і лежачому положенні. Лікувати як при шоку. Якомога швидше викликати лікаря.

Заходи першої допомоги при диханні газ: забрати страждальця на свіже повітря і тримати його в спеку і в закритій.Для лікування, як при ударі. Як швидко, як можна викликати лікаря.

     Не використовувати як протиотруту жири, масло чи молоко. Наступні заходи запропоновані для використання лікарем у відповідність з його досвідом: якщо пацієнт страждає від блювоти або збільшення цукру в крові, необхідно дати йому потрібні розчини, рекомендується застосування кисневої подушки, так само як і кардіального стимулянти.                                                                                                                                                                                  

Не використовувати як протиотруту жирів, масла або молока. Підписаний ступеня пропонуються для використання лікарем відповідно до його досвідом: якщо пацієнт страждає від блювоти або підвищення цукру в крові, необхідно дати йому необхідні рішення, застосування кисню подушку рекомендується, так само як і кардіо стимулятором.

     У разі тяжкого отруєння, коли спостерігається легеневий набряк, обов'язково застосовується стероидная терапія, а постійне лікарське спостереження рекомендується як мінімум 48 годин.                                                                                                                     

У разі отруєння важкими, коли набряк легенів, терапія стероїдами обов'язково використовується і постійне медичне спостереження рекомендується принаймні 48 годин.

     

 

Майстер М / V « _________ »:          _______________________           суднових ____________

  

Аплікатор відповідає фумігації:

Фахівець, що виконує фумігацію: ______________________          Fumigation Company Stamp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК   6.

 

Дата / дата: ___ / _____ / 201_

Порт / PORT OF: Одеса /  Odessa .                          

                 СПИСОК ЗАСОБІВ газоаналізу І газозахисту, ПЕРЕДАНИХ НА СУДНО фумігаційних СЛУЖБОЮ.

Фумігації ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ доставки.

 

 

Я підписався нижче капітан Т / Х « ______ », підтверджую отримання наступних коштів газоаналізу і газозахисту від фосфіну:

Я, що нижче підписався, Майстер т / х « ________ », підтверджує отримання наступного обладнання безпеки:

 

1.   2 газ маски (протигази) і 2 фільтра від фосфіну / Gas Masks And canisters ;

2 . 1 екстрактор / Газ насос ;

3 . 20 індикаторних трубок в діапазоні 0.1 - 4.0ppm. / 20 Gas Detection Tubes 0.1 - 4.0 ppm .

 

 

      Я також підтверджую, що газоаналізатори та засоби захисту доставлені на борт судна і працюють справно.Газоаналізатори забезпечені відповідними українськими та міжнародними Сертифікатами ГОСТ.

Я підтверджую, крім того, що аналізатори та засоби захисту газу надходять на кораблі і працювати на регулярній основі. Газоаналізатори поставляються належного українські та міжнародні сертифікати ГОСТ.

     Члени екіпажу судна проінструктовані щодо їх застосування і кваліфіковано можуть застосовувати їх.

Члени екіпажу судна доручено щодо їх застосування та вмілого може їх застосувати.

     Екіпаж судна ознайомлений із заходами з безпеки, ознаками отруєння фосфіном, методами надання допомоги при отруєнні і мають на борту кошти для надання цієї допомоги. 

Екіпаж корабля знайомі з заходами з безпеки, за ознаками отруєння fosfin, методами надання допомоги при отруєнні і мають на борту середнього для забезпечення цієї допомоги.

            

Майстер М / V « _________ »: ____________________          суднових ____________

Аплікатор відповідає фумігації:

Фахівець, що виконує фумігацію: _____________________       Fumigation Company Stamp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК   7.

 

 

ПЕРЕЛІК медикаментів і медичного інструментарію, що ПОВИНЕН БУТИ НА СУДНІ ДЛЯ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НА ВИПАДОК отруєння фосфіном.

СПИСОК ліків і медичних приладів, які повинні бути на судні за медичною допомогою AT випадки отруєння фосфіном

Найменування / ім'я

Кількість / Quantity

Кисневі подушки наповнені / Oxygen pillows filled

2 шт.

Грілки / Grelki

2 шт.

Бесалол або бекарбон або Белалгін / Besalol або bekarbon або belalgin

60 шт.

Кофеїн 20% розчин, 2 мл / Cofein 20% a solution

10 AMP.

Камфорне масло, 20%, 2 мл / Camfor oil

10 AMP.

Кордіамін 2 мл. / Cordamin

10 AMP.

Глюкоза 40% р-р з Аскорбіну. Кислотою, 2мол. / Glukoza

10 AMP. або пляшка

Діазепам / Діазепам

20 доз.

Мідний купорос / Copper cuporos

10 гм.

Марганцевокислий калій / перманганат калію

10 мг.

Дібутамін / Dibutamin

500 мг.

Сірчанокисла магнезія (або сольове проносне) /

Магнію сульфат (або сольове проносне)      

100 м

Сода харчова / Baking soda

200 м

Активоване вугілля в порошку / Activated coal in a powder

800 м

Шприци одноразові 2.0, 5.0, 10.0 / Syringes expendable

по 2 шт.

Голка для підшкірного і в / в введення /

Голка для під шкіру і в / в введення

по 10 шт.

Роторозширювач / Рот розширити

1 шт.

Тримач Язикотримач / Tang

1 шт.

Зонди для промивання шлунка / Probes for washing a stomach

2 шт.

Ножиці / Scissors

2 пари

Джгут гумовий / rubber

1 шт.

Бинти, вата, серветки, стаканчики-мензурки /

Бандаж, вата, серветки

В необхідній кількості

В необхідній кількості

Спиртівка / спиртівка

1шт

 

 

Майстер М / V «»: _____________________        СУДОВОЙ ___________

 

 

 

Аплікатор відповідає фумігації:

Фахівець,

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 8 .

 

 

 

АКТ про готовність судна до газації.

Акт про READINE S корабля для фумігації.

 

                                                                                                                                                                                 Справжнім підтверджується, що після проведених підготовчих заходів, описаних у фумігаційних документах, вантажні приміщення і судно « _________ », готове до проведення фумігації вантажу препаратами на основі фосфіну.

 

            Підтверджені актуально, що після проведеного підготовчого дії, описані в фумігації документів, вантажних трюмів і корабель   M / V « ______ », знову готовий для фумігації вантажу фуміганта фосфіну.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Майстер М / V « _________ »: _________________________     суднових ___________

  

 

 

 

 

Аплікатор відповідає фумігації:

Фахівець, що виконує фумігацію: ______________________      Fumigation Company Stamp

 

 

 

ДОДАТОК   9.

Дата / дата: ____ / ____ / 201_

Порт / PORT OF: Одеса /  Odessa .                                                   

 

РОЗТАШУВАННЯ ТОЧОК ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО контролю герметичності трюмі ПЕРЕД РЕЙСОМ.

МІСЦЕ інструментального герметичність виконується.

т / х /   « ________ »                                                

Вантаж cargo :   _________ / _________

Порт призначення disch . р ort : _____________

Препарат fumigant : Phostoxsin Round Tablets Aluminum phosphide ALP Detia Freyberg GmbH .

Фумігаційна компанія / Fumigation Company : ТОВ «Грасп.» /  LLC  «»

РОЗТАШУВАННЯ ТОЧОК ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО контролю герметичності трюмі ПЕРЕД РЕЙСОМ.        

«•» - точки контролю /  Control Points                           «х» - місця витоків фосфіну / Leaks Of phosphine

 

 

Майстер з « __________ »:    _______________________      КОРАБЕЛЬ __________

 

 

 

 

Аплікатор відповідає фумігації:

Фахівець, що виконує фумігацію: _______________________       Fumigation Company Stamp                                 

 

 

ДОДАТОК 3.                                                                                                                      

Дата / дата: ___ / ______ / 201_

Порт / PORT OF: Одеса /  Odessa .                          

 

ФУМІГАЦІЙНИЙ ПЛАН / Фумігант Вантажний план.

т / х /   « _______ »                                   Вантаж cargo :   ______________

Прапор flag : ____________                              Об'єм трюмів / Hold Capacity -                  cbm .

 

Фумігаційна компанія / Fumigation Company : ТОВ «Грасп.» /  LLC  «»

Порт призначення disch . Р ort _____________

Препарат Фумігант : Phostoxsin круглі таблетки (фосфід алюмінію (ЛНА) Detia Фрейберг GmbH.

Кількість фуміганта / Total Amount Of fumigant    -            kg.

Про - Місце фіксації кінців від фуміслівов / Рlace Of Fixing Of The Ends From fumisleeves

Колічесво фуміслівов Всього fumisleeves:   fumisleeves                          

                                                                         Тримайте 5 Утримання 4                  Утримання 3                 Утримання 2                 Утримання  1

                                                                        _______  куб.м. .      _               куб.м .      _                  куб.м .   _                  куб.м .    _                   куб.м .

ФУМІГАЦІЙНИЙ ПЛАН               

 

 

Майстер з «  __________ »:    _______________________      КОРАБЕЛЬ _________                                       

 

 

Аплікатор відповідає фумігації:

Фахівець, що виконує фумігацію: ____________________       Fumigation Company Stamp

      

   

 

СЕРТИФІКАТ фумігації

CB _______

 

             Цим підтверджуємо, що ми виконали наступні роботи під керівництвом представника Державного карантину рослин України:

 

Дата:             /   ____ 201_ _

Час використання:                      - LT

Спосіб застосування:   знезараження використовувати короткі зондом і системою рециркуляції.

Фуміганта:  (фосфід алюмінію (ЛНА).

Дозування:         гр. / Куб.м.

Час експозиції: 120 годин (5 днів).

Чи не час дегазації: до Газ безкоштовно.

Трюми обробляють:   1, 2, 3, 4, 5.

Температура вантажу:    ____         0 C

Температура:    __        0 C

Порт навантаження: Одеса, Україна

Порт фумігації: Одеса, Україна

Пункт призначення: ______________

Відвантаження в:  __________________

Опис / Знаки:   УКРАЇНСЬКИЙ кукурудза наливом

Кількість:                                    MT._

 

Начальник фумігації division________________           Майстер вищезгаданого судна ________________ 

                                                                                           Тільки (для отримання

    

 

 

Адміністрація судна повинна бути ретельно дотримуватись рекомендацій, описаним в «Інструкцією з

Технологія зернових та олійних культур на судні », передані на борт судна в фумігації компанії.